Ka Bel: Lider, bayani, rebolusyonaryo

Ito ang bibigkasin kong talumpati mamaya sa parangal kay Ka Bel. Salamat Carl Ramota para sa mga dagdag na punto.

Para sa aming henerasyon, hindi na namin nakasama’t nakilala sina Kasamang Felixberto at Lando Olalia. Silang mga magigiting na lider ng kilusang paggawa ay mga pangalan na lamang para sa marami sa amin. Binabasa namin ang kanilang mga akda; humahanga kami sa kanilang ambag sa kilusang pambansa-demokratiko. Pero hindi kami pinalad na makasama sila sa mga martsa sa lansangan o marinig ang kanilang mga payo tungkol sa pagsusulong ng ating pakikibaka.

Kaya’t isang karangalan para sa mga kabataan ngayon ang makilala si Kasamang Crispin Beltran, dakilang lider ng bayan at tapat na tagapaglingkod ng masang anakpawis. Ikukuwento at ipagyayabang namin sa mga susunod na henerasyon na minsan ay nakasama namin si Ka Bel sa iba’t ibang laban; kakapit-bisig, kasamang nagtataas kamao.

Kilala si Ka Bel bilang palaban, mapagkumbaba, matalino, palabiro at higit sa lahat, prinsipyado. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mataas ang paghanga ng kabataan sa kanya.

Laging pinag-uusapan ng kabataan ang mga talumpati ni Ka Bel. Kumprehensibo ang pagtalakay niya sa mga usapin; inuugat niya ang mga problema; at laging binabaybay ang mga aral ng kasaysayan. Laging naiimbita namin si Ka Bel na magbigay ng opening remarks o reaksiyon sa mga porum hinggil sa mga napapanahong isyu; at pagkatapos ng kalahating oras hanggang isang oras, dudulo ang talakayan sa pagpapabagsak ng imperyalismo. At ito ang gusto namin kay Ka Bel!

Ang buhay ni Ka Bel ay insipirasyon sa mga kabataan. Dapat tulad ni Ka Bel, matapang na hinaharap ang mga hamon ng panahon. Dapat tulad ni Ka Bel, hindi sumusuko sa mga laban. Matiyagang nagpapaliwanag ng mga isyung panlipunan sa mahihirap. Nakikinig, handang matuto sa dunong ng masa.

Mabuting huwaran si Ka Bel. Ipinaglaban niya ang karapatan ng manggagawa, tinaguyod niya ang interes ng mahihirap. Pinatunayan ni Ka Bel na pwedeng tumanda ang mga kabataan nang hindi nagiging trapo, reaksiyunaryo at kaaway ng mamamayan.

Kabilang si Ka Bel sa mga kahanga-hangang senior citizen ng bayan. Si Ka Dan Vizmanos, huwaran para sa mga batang sundalo; si Ka Satur para sa mga mamamahayag; si Ka Romeo Capulong para sa mga abugado; si Nanay Mameng para sa mga kababaihang maralita; at si Ka Bel para sa mga manggagawa at kabataang aktibista.

Noong 2001, kasama ko si Ka Bel sa pangangampanya para sa Bayan Muna. Kasama ko siyang umikot ng Bikol, Bulakan at ilang lugar dito sa Metro Manila. Noong isang taon ay nagkaroon ulit ako ng pribilehiyo na makasama siya sa pangangampanya sa halalan; siya bilang kinatawan ng Anakpawis, at ako bilang nominado ng Kabataan Partylist. Nasaksihan ko ang pagmamahal sa kanya ng mahihirap at ang karisma niya bilang lider.

May natutunan akong mahalaga mula kay Ka Bel: ang pagpanig sa mga isyu ay hindi lang dapat nakabatay sa mga abstraktong teorya; dapat laging magsuri mula sa punto de bista ng mga inaapi.

Ang mga diktador, pasista, korap at mga mapang-api ay paparusahan ng mamamayan. Pero si Ka Bel ay hindi malilimutan ng sambayanan. Siya ay mananatiling buhay sa bawat Pilipinong nangangahas na makibaka para sa tunay na kalayaan at pagbabago.

Mabuhay si Kasamang Crispin Beltran!
Isulong ang pambansang demokrasya!

Related entries:

Joma Sison
Grand Old Man

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: